Mis on soojuskiirgur?

Soojuskiirguriks nimetatakse seadet, mis infrapuna- ehk soojuskiirguse kaudu soojendab oma levipiirkonnas olevaid esemeid või inimesi. Õhu soojendamiseks vajalikku aega ei kulu. Soojuskiirguri võib sisse lülitada ainult sellel ajal kui soojendataval alal viibitakse. Seadmetes kasutatakse kütteelementidena kvarts- ja halogeenlampe.


Kus kasutada soojuskiirgurit?

Soojuskiirgurit kasutatakse kohtades, kus õhu soojendamiseks on kulukalt suur ruumala (kõrged ruumid) või puudub piisav soojusisolatsioon. Soojuskiirgureid kasutatakse restoranide, baaride ja kaubanduskeskuste terrassidel ja välisöögikohtades. Soojuskiirgureid  kasutatakse kioskite, ladude, tootmishoonete jms. soojendamiseks. Eratarbimises kasutatakse soojuskiirgureid suvilates, rõdudel, väliköökides ja saunaterrassidel.


Millist mudelit valida?

Kõige olulisem soojuskiirguri valiku juures on arvestada õige pindala ja võimsusega. Soojuskiirguri soojus peab jõudma soojust vajava inimeseni.  Ühtlase soojuse saamiseks on suuremale pinnale hea paigaldada mitu kiirgurit ja suunata need soojendatavale alale erinevatelt külgedelt.


NB! Tasub teada!

 • ei soojenda õhku, vaid pindasid, esemeid ja inimesi

 • paigalda pigem mitu väiksemat kiirgurit vastandsuundadest, kui üks suure võimsusega kiirgur.

 • Soojuskiirgurid on väga sobilikud tingimustesse kus on suured soojuskaod või ruumi(de) kasutamine toimub ebaregulaarselt.


Kasutusvaldkonnad


Kohvikud ja restoranid:

Euroopas kasutatakse juba kolmekümne aasta jooksul infrapunasel kiirgusel põhinevat kütte/soojendussüsteemi. Tänavarestoranides tuleb lahtiseid pindasid soojendada nii sügisel, kui ka talvel ning tavapäraste küttesüsteemidega on lahtiste pindade soojendamine väga kallis ja ebamugav.

Kui Te soovite oma tänavakohviku tööhooaega pikendada, siis üks võimalus selleks on paigaldada soojuskiirgurid!

Neis ruumides, kus avatakse sageli uksi ja aknaid, tekivad arvestatavad soojuskaod. Restoranides, kauplustes, ostukeskustes, kus uksi ei suleta kandub soe õhk lahtiste uste kaudu välja.


Garaazhid:


Tööstushooned:

Kõrgete lagedega hoonete soojendamine on tänapäeval kujunenud tõsiseks probleemiks, sest sellise hoone küttekulud on väga suured. Nimetatud probleemi on üritatud lahendada soojapuhurite abil, kuid seejuures kulutatakse ikkagi väga palju energiat lae alla tõusva õhu kütmiseks ning põrandal võib olla jätkuvalt külm ja niiske.

Samas pole meile tähtis mitte soe ruum, kui selline, vaid et soojad oleksid selles asuvad esemed ning, et inimestel oleks soe olla mingis konkreetses kohas.

Seetõttu sobib UFO infrapuna soojuskiirgur ideaalselt lao-ja tehaseruumide soojendamiseks, samuti tsehhide ja angaaride soojendamiseks.Tööpõhimõtted


Soojuskiirguri tööpõhimõtted:

Soojusenergia edastatakse soojuskiirtena neile pindadele, esemetele ja inimestele, kelle poole töötava soojendi soojuskiired paistavad. UFO soojuskiirguri poolt eraldatav soojusenergia jaotatakse järgmiselt: 92% energiat (analoogiliselt päikesekiirte poolt edastatavale soojusele) suunatakse otse soojendi töötsoonis olevate objektide soojendamiseks ning ainult 8% kulutatakse õhu vahetuks soojendamiseks. Erinevalt infrapunasoojenditest kulutavad tavapärased küttesüsteemid kogu soojusenergia ümbritseva õhu soojendamiseks, mis pärast hakkab omakorda soojendama ümbritsevaid esemeid.

Kui seejuures arvestada, et infrapunast kiirgust neelatakse õhu poolt halvemini, kui esemete poolt, siis on konvektortüüpi soojendite soojuskaod kolossaalsed. Seejuures erinevad infrapunasel kiirgusel töötavad soojuskiirgurid tavapärastest kütteseadeldistest veel selle poolest, et ei vähenda üldse õhu hapnikusisaldust, s.t. ei põhjusta peavalu, loidus-ja väsimustunnet.

Flamentiini (UFO soojuselement) poolt kiirgatavat soojusenergiat neelavad  põrandad, seinad, mööbel, sisustuselemendid jne. S.t., et alguses soojendatakse pindasid ja esemeid, seejärel hakkavad need kiirgama sekundaarset soojust kogu ruumile – olles niiviisi ise „kütteseadeldisteks”.

Nimetatud asjaolu väldib temperatuurivahe tekkimist ruumi ala-ja ülaosa vahel  (s.t., et põranda ja lae temperatuurivahe on viidud miinimumini). Sellest tulenevalt võib vähendada ruumide üldtemperatuuri ning vähendada samuti kütte-ja soojendamiskulusid. Seejuures, kuna esemete temperatuur on alati ruumi temperatuurist 1-3°С võrra kõrgem, näib ruumis viibivale inimesele, et ruumis on soojem, kui seda on tegelikult.

UFO soojusenergia kandub ilma kadudeta kõikidele neile pindadele, kuhu soojuskiired on suunatud. Reeglina on ruumis asuvate esemete ja ruumi põrandapinna summaarne pind kümneid kordi suurem tavapäraste soojendussealdiste soojusväljastuse pinnast. Esemete pinnad neelavad hästi infrapunaseid kiiri, s.t. UFO soojuskiirgurid soojendavad igasuguse ruumi 3-4 korda kiiremini, kui tavapärased soojendussüsteemid.

UFO soojusenergiat on kõige parem suunata mööbliesemetele ja sisustusele, et need saaksid seda neelata ruumide edasiseks järk-järguliseks soojendamiseks. Võimaluse korral tuleks vältida UFO soojuskiirguse suunamist seintele, lagedele, akendele ja ustele, sest nende kaudu kandub soojus kohe tänavale, mis on energia kokkuhoiu seisukohalt äärmiselt kahjulik.


Mis on soojuskiirgus?

Kõik esemed ja kehad kiirgavad katkematult elektromagnetlaineid. Elektromagnetkiirguse spekter on lai: alates 10-12 m lainepikkusega lainetest kuni raadiolaineteni. Teatud lainepikkusega elektromagnetlaineid neelatakse hästi kehade poolt ning need läbivad Maa atmosfäärikihi minimaalsete kadudega. Nimetatud lained kuuluvad infrapunase kiirguse vahemikku, mis on inimese silmadele nähtamatuks kiirguseks. (joon-1.).

AATOM (kreekakeelsest sõnast «atomos» – jagamatu) – eksisteeriva materiaalse maailma kõige väikseim elementaarosake  (diameeter - suurusjärgus 10–10m).  Aatomid on blokkideks, millest koosnevad molekulid ja tahked objektid, koosnedes ülitihedat tuuma ümbritsevatest elektronide pilvedest (elektronkihist) , mis on aatomist 1000 korda väiksemad. Aatomi tuum koosneb prootonitest ja neutronitest ning on postiivse laenguga, elektronid on negatiivse laenguga – seepärast valitseb tuuma ja elektronide vahel külgetõmbejõud.

Aatomid võivad elektrone liita või ära anda, muutudes negatiivselt laetud ioonideks.

Tuuma läbimõõt on 10–8m, aatomi läbimõõt – ca 10–23m  - seega on tuuma ja elektronide vahel arvestatav vahemaa.


Paigaldamine ja küttevõimsuse hindamine välistingimustes


Parima tulemuse saavutamiseks on infrapunakiirgurid hea suunata soojendatavatele objektidele erinevatelt külgedelt (vt. joonis 1). Sel juhul on soojendatav koht soojuskiirtega ümbritsetud. Ühtlase soojuse tundmiseks peaksid kiirgurid olema suunatud vähemalt kahest erinevast küljest (vt. joonis 2). Minimaalne paigalduskõrgus aluspinnast on 2-3meetrit.


„Rusikareegel“ on, et 750-1000W/m2 tõstab õhutemperatuuri umbes 10 kraadi võrra. Võimalik küttevõimsuse vähendamine sõltub terrassi kaitstusest ilmastiku eest. Kui terrassil on ainult katus, tasub arvestada küttevõimsusega 1000W/m2. Kui terrassil on kolm seina, peaks piisama 750W/m2. Täiesti kaetud terrassile tuleks vajalik võimsus eraldi arvutada. Näiteks kui tõstate kasvuhoones temperatuuri 10 kraadi võrra, kulub 250-300 W/m2.


Joonis1


Joonis 1

Näide kiirgurite asetusest terrassile. Küttevõimsuse vajadus ligikaudu 750W/m2.Joonis2Joonis 2

Ühtlaseks soojendamiseks tuleb kiirgurid suunata soojendatatvale pinnale vähemalt kahest erinevast küljest.


Infrapuna soojendi eelised:

 • Soojendab eelkõige inimesi ja esemeid

 • Tagab ökoloogiliselt puhta ja ökonoomse soojenduse

 • Sobib ideaalselt kohta, mis vajab ajutist soojendamist

 • Soojendab lahtiseid pindu isegi tuulise ilmaga

 • Soojendab raskesti ligipääsetavaid alasid

 • Tagab kiire soojaedastuse (27 sekundit)

 • Tuul ja tõmbetuul ei mõjuta otseselt soojendi tööd

 • Soojust võib edastada suunatult

 • Lihtne paigaldada ja lihtne kasutada

 • Ei tekita ebameeldivaid ja kahjulikke lõhnu

 • Töötab peaaegu ilma müra tekitamata

 • Ei vähenda õhus olevat hapnikusisaldust (ei põhjusta peavalu)

 • Takistab mikroorganismide ja bakterite paljunemist

Praktilisus


Paigaldamine

UFO soojendeid võib paigaldada teleskoopjalale või statsionaarselt – lakke või seintele. Teleskoopjalale paigaldatuna võib soojendit hõlpsasti teisaldada (sellega tagatakse soojendi mobiilsus), seintele paigaldatuna või lakke ülesriputatuna vabaneb inimeste liikumiseks vajalik pind, samuti hoitakse kokku ruumide kasulikku pinda tervikuna. Mõlemal juhul ühildub UFO disain suurepäraselt ükskõik milliste ruumide juba olemasoleva disainiga ning muudab kodu või kontori veelgi hubasemaks.


Momentaalne soojatunne juba 27 sekundi pärast

Tavapäraste soojendussüsteemidega võrreldes tagavad UFO soojendid ükskõik milliste ruumide tunduvalt kiirema soojendamise, sest peaaegu kogu soojusenergia edastamine toimub suunatult – s.t. sinna, kuhu vaja. Seejuures kõik pinnad, kuhu UFO soojendite poolt eraldatud soojuskiired langevad, neelavad soojust ning soojenevad, et seejärel olla ise samamoodi soojusallikateks, soojendades juba ümbritsevat keskkonda. Tavapäraste soojenditega võrreldes kulub UFO soojendite kasutamisel ükskõik milliste ruumide soojendamiseks tunduvalt vähem aega, juba 27 sekundi pärast hakkab Teil soe! Seejuures on põranda ja lae vaheline temperatuurivahe minimaalne, seetõttu, kuna esemete temperatuur on alati ruumi temperatuurist 1-3°С võrra kõrgem, näib ruumis viibivale inimesele, et ruumis on soojem kui tegelikult. See võimaldab vähendada ruumide üldtemperatuuri ja säästa kütteenergiat. Samuti võib kokkuhoidu saavutada öötundidel ja puhkepäevadel (kui soojendit kasutatakse tööruumides) ruumide temperatuuri tunduva langetamisega.


Kasulik


Väldib kopituse tekkimist

Niiskuse tekitab veeaurude kontsentratsioon õhus, kui see ületab teatud piiri. Kopituslõhna levitavad silmale nähtamatud mikroorganismid ja bakterid, mis elavad ja paljunevad rõskes keskkonnas.

Kuna UFO infrapunasel kiirgusel töötav soojendussüsteem aurustab ruumi kütteprotsessi käigus niiskuse välja. Takistades niiskuse ja mikroosakeste tekkimist, peatab antud soojendusseadeldis kopituslõhna tekkimise ja tagab ökoloogiliselt puhta soojendusprotsessi.

Vanasõna \"Sinna, kuhu paistab päike, pole arstil asja\" kehtib ka UFO infrapuna soojuskiirgurite kohta.


Füsioteraapia

Füsioteraapia kabinettides teostatakse raviharjutusi, samuti soojendatakse infrapunase kiirgusega haigeid kehaosi.

UFO infrapunasel kiirgusel töötavad soojendussüsteemid tagavad selle, et soojus tungib läbi nahakudede, kiirendades vereringlust ja lõdvestades liihaseid. Peale selle tagab UFO infrapunakiirgusel töötava soojendussüsteemi kasutamine positiivse efekti lihaste- ja liigeste valude korral; UFO infrapunakiirgusel töötavat soojendussüsteemi kasutatakse songa, reuma, istmikunärvi jms. haiguste ravimisel.

UFO infrapuna soojuskiirgurid mõjuvad hästi hingamisteede haiguste korral.

Hingamisteede haigusi põdevad inimesed peavad eelkõige hingama puhast ning hapnikurikast õhku.

UFO infrapuna soojuskiirgurid töötavad ei kuluta oma töö käigus hapnikku, ei halvenda ruumis oleva õhu kvaliteeti ning loovad hügieenilise keskkonna, mistõttu tagavad mugavad tingimused hingamisteede haigusi põdevate inimeste jaoks.

Soojendid töötavad praktiliselt hääletult.


Võimalused

Ühilduvad erinevate ventilatsioonidega


UFO soojendid on ühildatavad erinevate ventilatsioonidega, kuna õhuringlus, mis võiks ventilatsioonisüsteemide töötamist segada, puudub. Peale selle tagavad UFO soojendid ükskõik